Bút Nam Châm Cực Vui

Một cây bút ngoài khả năng dùng để viết .Bút nam châm có nhiều tác dụng hơn rất nhiều.
Bút nam châm có thể dùng cho máy tính bảng ,có thể gỡ gọn hay thao rời . Bút nam châm có thể làm thành vòng đeo tay .Một ứng dụng kì thú của nam châm từ trường .